JUŻ WKRÓTCE ZAPRASZAMY NA NOWĄ, AKTUALNĄ STRONĘ JOB TRAININGS !

 

Firma Job Trainings powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę profesjonalnego konsultingu w obszarze rozwoju i szkoleń dedykowanego zespołom różnorodnym. Budujemy programy rozwojowe tak by przełożyły się one na  zmiany w kulturze  organizacji jak i podniesienie efektywności tychże zespołów, a w rezultacie na zwrot z inwestycji i oczekiwań klienta.

Jako partner merytoryczny projektu wspieramy firmy w integracji osób z niepełnosprawnością współtworząc pozytywny wizerunek pracodawcy, jako otwartego i wrażliwego społecznie.

Nasze działania z zakresu zarządzania różnorodnością wychodzą też naprzeciw innym wyzwaniom wynikającym ze zmieniającego się obrazu demograficznego zespołów różnorodnych: wieku, przynależności etnicznej i kulturowej, czy płci.

 

Szanujemy  różnorodność  i w sposób praktyczny uczymy szacunku dla niej. Promujemy różnorodne zespoły w ramach Grupy Job oraz wśród naszych Klientów w ramach Kampanii na Rzecz Poczucia Własnej Wartości

 

 

 

Wkrótce  zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonego w drugiej połowie 2014 badania